Over 2live4


Privacy statement

2live4  is een organisatie die zich op alle gebieden transparant en passende binnen de geldende wetgeving wenst te gedragen. Wij hechten grootte waarde aan het vertrouwen wat u in ons stelt en wij zien het als onze taak dit vertrouwen niet te beschamen.

Dit houdt in dat 2live4 ook voor wat betreft de bezoekers van haar website, alsmede alle andere activiteiten die zij uitvoert voor haar klanten, zich aan de regels wenst te houden. In het bijzonder gaat het hier om de rechten van betrokkenen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.


In deze privacy verklaring treft u het door ons geformuleerde en geïmplementeerde beleid aan met betrekking tot de verwerking zelf, het doel van de verwerking en de mogelijkheden en rechten die u als betrokkenen heeft.

Deze privacyverklaring geldt alle het gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat

u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens via in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over surfgedrag op onze webpagina’s
 • Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden van op maat gemaakte aanbiedingen, offertes;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is zodat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden blijvend betrokken en geïnformeerd te worden over toekomstige diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Zodat wij kunnen analyseren of wij voor onze klanten een optimale website aanbieden en waar verbetermogelijkheden liggen;
 • Aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

  

Onze website

Domeinnaam en server, van 2live4  is gevestigd in Nederland. Het gebruiken van onze website is tevens een uiting van accepteren van ons privacyverklaring. Met andere woorden gebruik is een aanvaarding van deze privacyverklaring.

Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat zodat u verzekerd bent van een veilige online omgeving.


Wij respecteren uw privacy en dat van alle betrokkenen die onze website gebruiken. Deze informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en tenzij wettelijk verplicht delen wij deze gegevens nimmer met derden.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, het invullen en versturen van ons contact- of offerteformulier, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server die in Nederland gevestigd is. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk van u kunnen beschikken.


Op onze website vindt u buttons en/of links die de webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Statistieken en cookies

2live4 houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door 2live4 verkocht aan derden.


Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van 2live4 op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.


De website van 2live4 maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.


Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Email

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten toestuurt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden ook opgeslagen op onze beveiligde mailserver, deze staat tevens in Nederland Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens vanzelfsprekend in overleg met u en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Opslag van klantgegevens in onze database ( personalia, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen) worden verwijderd na 5 jaar wanneer er geen activiteit is geweest. Wanneer er een product is aangeschaft door u, zullen wij de gegevens buiten dit bewaartermijn vasthouden voor eventuele toekomstige dienstverlening.
 • Overige persoonsgegevens die wij ontvangen via correspondentie en telefonisch contact worden verwijderd na 3 jaar.
 • De anonieme gegevens van het apparaat type, type internetbrowser en het surfgedrag op onze website worden verwijderd na 2 jaar.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken voor dienstverleningen die mogelijk gedurende de relatie door u worden verstrekt worden na het gebruik direct verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen alleen gegevens die wij wettelijk verplicht zijn met derden te delen, als dit noodzakelijk is voor het juist uitvoeren van de overeenkomst en/of met uw uitdrukkelijke toestemming. Waar verplicht hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met de partijen en/of bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Dit is om een gelijkelijk e niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wijzigingen vanuit 2live4 B.V.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de huidige mogelijkheden die wij beschikbaar hebben om met u en u met ons in contact te treden of staan. In geval van aanpassingen en/of veranderingen hiervan zou het mogelijk kunnen zijn dat deze privacyverklaring ook gewijzigd wordt. Het is daarom raadzaam dat u regelmatig deze privacyverklaring raadpleegt.


Mailing

Indien u zich aangemeld heeft om onze mailingitems en/of nieuwsbrieven te ontvangen, willen wij u erop attenderen dat u onder iedere mailing de mogelijkheid vindt om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.


Opslag van persoonsgegevens

Wij slaan de gegevens op onze server en op een externe back-up drive. We hanteren altijd strenge en up-to-date beveiligingsmaatregelen.


Beveiliging persoonsgegevens

2live4 hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wij maken hiervoor gebruik van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier. 2live4 zal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Wijzigen en verwijderen persoonsgegevens:

Maar vanzelfsprekend bieden wij u ook het recht om zoals de wet voorschrijft de gegevens die wij over u verzamelen in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Op verzoek zullen alle gegevens worden verwijderd. U kunt ons mailen op projecten@2live4.nu.
Behapbaar én betaalbaar

Verduurzamen hoeft echt geen bakken met geld te kosten. Wij werken voor u binnen bestaande kasstromen: nu niet meer betalen, later minder. Dit zorgt voor rust en comfort. Wij zorgen ervoor dat je tijd over hebt voor wat echt belangrijk is: leven! Zo wordt duurzaamheid behapbaar én betaalbaar.

Onze werkwijze

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij komen graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. We starten onze samenwerking met het inventariseren van de financiële en technische uitgangspunten. We leggen dit vast in meetbare doelstellingen, oftewel KPI’s. Daarna wordt er gefocust op de organisatie en de berekening van operationele kosten. Overige stappen in het proces zijn: het ontwerpen van alternatieven, het opleveren en realiseren van de business case, het aanvragen van de financiering, de uitvoering van het verduurzamingsplan, het beheren en monitoren.