MKB

2live4 ontzorgt ondernemers op het gebied van verduurzaming. Als ondernemer wilt u natuurlijk de waarde van uw vastgoed laten stijgen. U bent ongetwijfeld geconfronteerd met de wet- en regelgeving op het gebied van milieu. We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. 2live4 is al lange tijd actief in verduurzaming en ondersteunen u graag bij het realiseren van uw doelstellingen. We delen graag onze kennis en ervaring om zo tot een groene oplossing te komen. Ideaal: met het MKB energieabonnement voldoet u in één klap aan uw wettelijke milieuverplichting. Daarbij bespaart u ook nog eens op uw bedrijfslasten en uw energieverbruik. Dit alles zónder te investeren, en zonder slapeloze nachten.


De voordelen van het MKB energie-abonnement

U wilt natuurlijk graag aan de Wet Milieubeheer voldoen, maar vindt de regelgeving onduidelijk. 2live4 helpt u op weg met het MKB energieabonnement. Hét systeem waarmee u, als ondernemer, in één klap aan de wettelijke milieuverplichtingen voldoet.


Het MKB energie-abonnement biedt de volgende voordelen:

  • Uw energie- en onderhoudskosten blijven gelijk of worden lager
  • Uw bedrijfslasten zullen dalen
  • U ziet een waardevermeerdering van vastgoed
  • U voldoet meteen aan milieuwetgeving
  • Er is off-balance financiering mogelijk
  • We voeren uit van A (advies) tot Z (zekerheid)
  • U gaat stapsgewijs naar energieneutraal of gasloos

Onze werkwijze

Benieuwd naar de mogelijkheden van ons energiebesparingsabonnement voor uw onderneming? Wij komen graag langs voor een vrijblijvend adviesgesprek. We starten onze samenwerking met het inventariseren van de financiële en technische uitgangspunten. We leggen dit vast in meetbare doelstellingen, oftewel KPI’s. Daarna wordt er gefocust op de organisatie en de berekening van operationele kosten. Overige stappen in het proces zijn: het ontwerpen van alternatieven, het opleveren en realiseren van de business case, het aanvragen van de financiering, de uitvoering van het verduurzamingsplan, het beheren en monitoren.